Månad: oktober 2022

Fantastiska nyheter  om fodret petgood!

Fantastiska nyheter  

Vår vetenskapliga forskningsartikel med insektsfarmen Protix och Münchens tekniska universitet (TUM) är godkänd och publicerad i Journal of Asia-Pacific Entomology! Artikeln belyser potentiella hälsofördelar med att använda fettet från den svarta soldatflugan (insekten vi använder) i hund- och kattfoder: 

  • Det kan ha en positiv inverkan på hjärnfunktionen hos åldrande hundar och har bl.a. påvisat en förbättrad prestationen i kognitiva tester.
  • Det har uppvisat starka antimikrobiella egenskaper, vilket hjälper till att stoppa spridning av bakterier, svamp och vissa virus.
  • Det har potential att förbättra antioxidant kapacitet och främja tarmhälsa

 

 

Kontakta oss