Kurser

Samhället ställer stora krav på god hundhållning. Det är därför viktigt med logiska vardagsinriktade lydnadsmoment som grund. Dessa moment ska tränas och befästas i vardagsmiljö.

I valpkursen ingår ett kompendium där alla övningar finns sammanfattade och beskrivna samt texter om ledarskap och hur man på ett tydligt sätt kommunicerar med valpen så ni får de bästa förutsättningar tillsammans.

Målet med valpkursen är att du ska få en ”verktygslåda” att använda i din träning och uppfostran av din valp.

Kontakta oss