Kurser

Samhället ställer stora krav på god hundhållning. Det är därför viktigt med logiska vardagsinriktade lydnadsmoment som grund. Dessa moment ska tränas och befästas i vardagsmiljö.

I valpkursen ingår ett kompendium där alla övningar finns sammanfattade och beskrivna samt texter om ledarskap och hur man på ett tydligt sätt kommunicerar med valpen så ni får de bästa förutsättningar tillsammans.

Målet med valpkursen är att du ska få en ”verktygslåda” att använda i din träning och uppfostran av din valp.

fortsättningskurs 1 följer upp valpkursen. Vi anpassar svårighetsgraden i alla övningar till er individuella nivå. Målet är att vi ska öka vår tillit till hunden och att förtroendet ska finnas kvar även när vi hamnar i lite svårare situationer.

fortsättningskurs 2 är hundarna mestadels lösa och nu börjar störningarna bli riktigt svåra. Avstånden blir längre mellan hund och hundägare. Hundarna tränar också passivitet i grupp lösa. Målet är att få en bra stadga även om man inte är precis i närheten av hunden.

Kontakta oss